I Vordingborg Kommune er mange ejendomme ikke koblet på forsyningens kloaknet, der leder spildevandet til et centralt renseanlæg. Ejerne af disse ejendomme skal derfor selv sørge for, at spildevandet bliver renset tilstrækkeligt.

Derfor skal mange ejendomme have et nyt spildevandsanlæg.

Her på siden kan du klikke på de enkelte trin i forløbet og se dine valgmuligheder og beskrivelser af de mest almindelige typer renseanlæg.

Å i landskab