3. Påbud

Påbud om forbedret rensning

Når varselsperioden er udløbet, vil kommunen undersøge, om du er kommet med bemærkninger eller har ansøgt om en af hjælpeordningerne.

Som udgangspunkt har du 12 måneder til at opfylde påbuddet. Har du ansøgt om en hjælpeordning og opfylder kravene, kan du få en påbudsfrist på 2 eller 3 år.

Du skal i denne periode vælge, hvilket spildevandsanlæg du vil lave, ansøge om det og få anlægget etableret.