Hjælpeordninger

Hjælpeordninger

Der er i alt 5 hjælpeordninger, som kan gøre det lettere at gennemføre påbuddet om forbedret spildevandsrensning. Der er nogle forskellige krav, du skal opfylde for at kunne benytte de forskellige hjælpeordninger.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT NOGLE HJÆLPEORDNINGER SKAL ANSØGES FØR DER GIVES PÅBUD. Er påbuddet først givet, kan du ikke længere ansøge om disse hjælpeordninger.
 

Fritagelse fra påbud
slet

Er ejendomsværdien af din ejendom mindre end prisen på et nyt spildevandsanlæg x 2, kan du blive fritaget fra påbud. Dette gælder også, hvis ejendommen er kondemneringsmoden, eller du har fået en nedrivningstilladelse til din ejendom.

I notatet om hjælpeordninger, som du har modtaget sammen med varslet, kan du læse mere om, hvordan du ansøger. 

Der skal ansøges før der gives påbud.
 

Økonomisk trængte borgere
slet

Er den samlede husstandsindkomst mindre end 352.642 kr. + et tillæg på 46.197 kr. pr. barn under 18 år (dog maks. 4 børn), kan du få 3 år til at efterkomme påbuddet. Normalt er påbudsfristen 1 år.

Udover en frist på 3 år har du også mulighed for at ansøge Vordingborg Spildevand A/S om et spildevandsanlæg. Her vil du få en afdragsordning på 20 år.

I notatet om hjælpeordninger, som du har modtaget sammen med varslet, kan du læse mere om, hvordan du ansøger.

Der skal ansøges før der gives påbud.
 

Forlænget påbudsfrist
slet

Ligger din ejendom i et område der har ”naturprioritet 1” kan du få en påbudsfrist på 2 år, hvis dit nye spildevandsanlæg kommer til at koste mere end 100.000 kr.

Ligger din ejendom i et område der har ”naturprioritet 2” kan du ligeledes få en påbudsfrist på 2 år, hvis dit nye spildevandsanlæg kommer til at koste mere end 50.000 kr.

I den undersøgelse af din ejendom, som kommunen har lavet, kan du se, hvilken naturprioritet din ejendom ligger indenfor. Undersøgelsen af din ejendom er sendt sammen med varslet.

I notatet om hjælpeordninger, som du har modtaget sammen med varslet, kan du læse mere om, hvordan du ansøger.

Der skal ansøges, før der gives påbud.
 

Lån i ejendommen
slet

Hvis der er friværdi i din ejendom, og du er pensionist, førtidspensionist eller efterlønner, kan du optage et lån via kommunen.

I notatet om hjælpeordninger, som du har modtaget sammen med varslet, kan du læse mere om, hvordan du ansøger.

Der skal ansøges, efter der er givet påbud.
 

Kontraktligt medlemskab af Vordingborg Spildevand A/S
slet

Ved et kontraktligt medlemskab af Vordingborg Spildevand A/S bliver du sidestillet med dem, der er på kloakken.

Vordingborg Spildevand A/S vil ansøge, etablere og drive et spildevandsanlæg på din ejendom. Vordingborg Spildevand A/S kan også vælge at kloakere din ejendom.

Du skal betale tilslutningsbidrag på 47.037,29 kr. og en ny bundfældningstank. Herudover skal du årligt betale et fastbidrag på 750 kr. samt en afledningsafgift på 48,75 kr. /m3 vandforbrug. Hvis renseanlægget kræver strøm, skal du også betale for det.

I notatet om hjælpeordninger, som du har modtaget sammen med varslet, kan du læse mere om hvordan du ansøger.

Der skal ansøges efter der er givet påbud.