Artboard 4

Ansøgning

Når du laver væsentlige ændringer på dit spildevandsanlæg, skal du have en ny spildevandstilladelse. Der er ikke sagsbehandlingsgebyr på spildevandstilladelser.

Du skal indsende en ansøgning og en tegning, der beskriver det renseanlæg, du ønsker. Kloakmesteren kan hjælpe dig med dette eller gøre det for dig. Du skal regne med, at kommunen er 2-4 måneder om at behandle din ansøgning. Herefter skal der være tid til at etablere anlægget.

Ansøgningsskemaer og vejledning: https://www.vordingborg.dk/borger/bolig-og-byggeri/bolig/spildevand-og-regnvand/