Artboard 6

Etablering og færdigmelding

Når du har fået en ny spildevandstilladelse, skal anlægget etableres. Kun en autoriseret kloakmester må etablere spildevandsanlægget. Du skal være opmærksom på, at etablering om vinteren kan være besværlig eller umulig.

Spildevandsanlægget skal som udgangspunkt være etableret senest 12 måneder efter, du har modtaget påbuddet. Har du kunnet bruge en af hjælpeordningerne, er denne frist 2 eller 3 år.

Før kommunen kan godkende dit nye spildevandsanlæg, skal din kloakmester indsende en færdigmelding og en endelig tegning af dit nyt spildevandsanlæg.

Når anlægget er godkendt, modtager du et brev om, at påbuddet er opfyldt og sagen afsluttes. Du vil også modtaget et brev om, at afløbskoden i BBR er ændret til dit nye spildevandsanlæg.