Artboard 5

Valg af løsning

Fra du har modtaget påbuddet, har du 6 uger til at beslutte, om du vil etablere et godkendt renseanlæg eller blive medlem af forsyningen.

Eget renseanlæg
1

Du kan etablere dit eget private renseanlæg. Åbn tegningerne og se de mest almindelige typer renseanlæg. Du skal vælge et anlæg, der opfylder rensekravet i det område, hvor du bor – se kortet. Uanset hvilken renseløsning du vælger, skal du have en ny bundfældningstank.

Vælger du at etablere dit eget anlæg, skal du selv betale alle udgifter til bundfældningstank og renseanlæg.

Ved hvert anlæg giver vi et skøn over prisen inkl. moms. Vær opmærksom på, at det kun er et skøn. Prisen afhænger blandt andet af forholdene på din grund, og prisen kan ændre sig alt efter udbud og efterspørgsel. Kontakt en eller flere autoriserede kloakmestre, hvis du vil have den nøjagtige pris på et anlæg.

Fælles renseanlæg
2

Du kan etablere et fælles renseanlæg med dine naboer. Denne mulighed kan være økonomisk attraktiv, hvis jeres ejendomme ligger tæt på hinanden, eller hvis en af jer har meget plads til anlægget, mens en anden kun har lidt plads.

Hvis der etableres et fælles renseanlæg, skal I enten etablere én stor fælles bundfældningstank eller en lille tank for hver ejendom. Størrelsen på bundfældningstankene og renseløsningen afhænger af det antal ejendomme, der er med i det fælles anlæg.

Ved et fælles anlæg skal der altid stiftes et spildevandslaug, hvor medlemmerne forpligter sig til medlemskab og til at fordele udgifterne til etablering og drift. Ved oprettelse af et laug skal der udarbejdes vedtægter, som skal godkendes af kommunen.

Medlemskab af forsyningen
3

Hvis du bor i en privat helårsbolig, kan du vælge at blive medlem af forsyningen. Forsyningen er derimod ikke forpligtet til at tilbyde denne løsning til virksomheder og sommerhuse.

 

Vælger du et medlemskab af forsyningen, betyder det, at forsyningsselskabet Vordingborg Spildevand A/S etablerer, driver og vedligeholder dit renseanlæg og betaler for tømning af bundfældningstanken. Forsyningen kan også beslutte, at din ejendom i stedet skal tilsluttes kloaknettet.

 

Som medlem af forsyningen skal du betale et tilslutningsbidrag og herefter et årligt vandafledningsbidrag, der afregnes efter dit vandforbrug. Kun ejere, der får et påbud om at forbedre spildevandsrensningen, kan blive medlem af forsyningen.

 

Vælger du at blive medlem af forsyningen, skal du selv betale for en ny bundfældningstank, eventuelle nye ledninger frem til tanken og de årlige el-udgifter til anlægget.

 

Forsyningens priser i 2023 inkl. moms:

 

• Tilslutningsbidrag                         44.809,57 kr.

• Fast bidrag pr. stik                        750,00 kr.

• Vandafledningsbidrag pr. m3        48,75 kr.